OblastiCertifikace prostředků

Kontrola platnosti certifikace kvalifikovaného prostředku
Bezplatná výměna kvalifikovaného certifikátu na nový prostředek
Aktuálně podporované kvalifikované prostředky PostSignum
Informace ke zneplatnění kvalifikovaných certifikátů k 1.1.2023


Na této webové stránce budeme zveřejňovat aktuální informace týkající se certifikace kvalifikovaných prostředků. Níže pomocí jednoduchého formuláře můžete zjistit, do kdy má váš prostředek platnou certifikaci.

Poslední aktualizace informací proběhla dne 27.1.2023 - byly doplněny informace ke zneplatnění certifikátů.

Obecné informace k certifikaci prostředků:
Každý prostředek má certifikaci časově omezenou. Po skončení certifikace přestává být kvalifikovaným prostředkem. K datu skončení certifikace budou zneplatněné všechny platné kvalifikované certifikáty, které jsou na prostředku uloženy. Po ukončení certifikace již nebude možné na prostředek uložit kvalifikovaný certifikát s příznakem QESCD.

Upozornění:
Aplikace iSignum bude i v případě ukončené certifikace označovat prostředek jako kvalifikovaný, nicméně funkce prostředku pro kvalifikované certifikáty budou omezeny. Ukončená certifikace se nedotkne komerčních certifikátů.

Kontrola platnosti certifikace kvalifikovaného prostředku

Do textového pole zadejte sériové číslo kvalifikovaného prostředku, které získáte po stažení a spuštění aplikace iSignum (exe).
Stisknutím tlačítka Ověřit platnost získáte informaci do jakého data je token/čipová karta certifikován jako kvalifikovaný prostředek.

Bezplatná výměna kvalifikovaného certifikátu na nový prostředek

Pomocí aplikace iSignum (exe) máte možnost požádat o bezplatnou výměnu vašeho kvalifikovaného certifikátu, který je uložen na kvalifikovaném prostředku, kterému bude končit certifikace.
Výměna certifikátu znamená, že nový certifikát bude mít stejné datum konce platnosti jako původní certifikát.

Výměna kvalifikovaného certifikátu proběhne za těchto podmínek:
  • původní certifikát byl vygenerován na kvalifikovaném prostředku, kterému bude končit certifikace a obsahuje příznak QSCD
  • původnímu certifikátu ve chvíli výměny zbývá do konce platnosti více než 20 dní
  • kvalifikovanému prostředku vyprší certifikace za méně než 1 rok
V některých případech může být vyžadován souhlas žadatele s vydáním nového certifikátu a žadateli dorazí e-mail s odkazem, kde budou podrobné informace.
Po provedení výměny certifikátu bude původní certifikát zneplatněn za 7 dní od vydání nového certifikátu.

Vydání certifikátu na nový prostředek můžete provést také v rámci standardní obnovy končícího certifikátu. V tomto případě nedochází ke zneplatnění původního certifikátu.

Výměnu certifikátu můžete provést dle tohoto návodu.

Poznámka: Bezplatná výměna se nevztahuje na komerční certifikáty.


Aktuálně podporované kvalifikované prostředky PostSignum

Pro přehlednost uvádíme přehled kvalifikovaných prostředků s datem platnosti certifikace, které jsou nebo byly v prodeji prostřednictvím PostShopu České pošty.

Název kvalifikovaného prostředkuCertifikace do data
USB token TokenME EVO (výrobce IDEMIA nebo Bit4id)
V prodeji 01-12/2021. Prodej ukončen.
17.04.2024
Bezplatná výměna certifikátů bude umožněna od 18.4.2023
USB token eToken 5110 CC (840)
Prodej byl ukončen.
30.09.2023
Na MV je aktuálně řešena možnost prodloužení certifikace do 30.4.2025
Bezplatná výměna certifikátů zatím není možná.
čipová karta PROID+Q v.1
Prodej byl ukončen.
08.04.2027
USB token eToken 5110 CC (940)11.06.2028
čipová karta IDPrime 3940 (duální)11.06.2028
čipová karta IDPrime 94011.06.2028
čipová karta IDPrime 941 (hybridní)11.06.2028
čipová karta PROID+Q v.211.06.2028
USB token TokenME EVO (výrobce NXP Semiconductors)
V prodeji od 01/2022.
22.07.2030
USB token TokenME (výrobce Oberthur Card System)
V prodeji do 12/2020.
31.12.2022 - prostředek již není podporován jako kvalifikovaný

Kompletní seznam prostředků ANSSI vyřazených dne 31.3.2022 z evropského seznamu kvalifikovaných prostředků.

Po kliknutí se zobrazí prostředky, které budou, na základě žádosti některých členských států, vyřazeny k 31.12.2022.

Informace ke zneplatnění kvalifikovaných certifikátů k 1.1.2023

Ke dni 1.1.2023 byly zneplatněny všechny kvalifikované certifikáty, jejichž soukromý klíč byl uložený na kvalifikovaném prostředku TokenME první generace nebo čipové kartě Crypto Java Card (dále jen prostředek). Tomuto prostředku byla ke dni 31.12.2022 odejmuta certifikace ze strany francouzského dohledového orgánu Agence nationale de la sécurité des systemes d'information (ANSSI) a prostředek byl vyřazen z evropského seznamu kvalifikovaných prostředků (EU QSCD). Tato skutečnost nám byla oznámena Ministerstvem vnitra, jakožto naším orgánem dohledu dle zákona 297/2016 Sb.

Všechny dotčené žadatele jsme o odebrání certifikace a nutnosti zneplatnění certifikátu v předstihu informovali pomocí e-mailových zpráv, ve kterých jim mimo jiné byla popsána možnost bezplatné výměny certifikátu.

Zneplatnění bylo provedeno na základě žádosti Manažera CA v souladu s kapitolami 4.9.1 a 4.9.2 certifikační politikyPostSignum Qualified CA pro kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis.


Odpovědi na časté dotazy, které se v souvislosti s ukončenou certifikací prostředku mohou vyskytnout.

Mohu token nadále využívat?
Ano, token lze využít pro komerční certifikáty i pro kvalifikované certifikáty, které budou ovšem bez příznaku QSCD a bude možné vytvářet pouze zaručené el. podpisy.

Jak mám postupovat, když mám zneplatněný certifikát a potřebuji el. podepisovat?
Žadatel musí postupovat jako v případě prvotního certifikátu. Tzn. s ID žádosti a dokladem totožnosti se musí dostavit na pobočku České pošty pro nový certifikát.

Mohu provést bezplatnou výměnu i po zneplatnění certifikátu?
Ne, výměna ani obnova certifikátu možná není, pokud je certifikát zneplatněný.

Proč nebyl zneplatněn i komerční certifikát?
Certifikace prostředku se vztahuje pouze na kvalifikované certifikáty, komerčních se netýká.


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS