OblastiNařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS)

Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů

USB token TokenME

TokenME (dále také jen token) je praktické malé zařízení, které je schválené jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS a slouží k vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů. Je to PKI token postavený na kryptografickém mikroprocesoru s certifikací Common Criteria EAL4+ a FIPS 140-2 level 3.Cena zařízení: 690 Kč s DPH
    

Informace k nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS)

V souvislosti s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně eIDAS) došlo k následujícím změnám poskytovaných služeb:

1. Kvalifikované osobní certifikáty

Od 1. 7. 2016 jsou vydávány kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis v souladu s eIDAS. Obchodní název certifikátu zůstává stejný, tedy Kvalifikovaný osobní certifikát. Certifikát doznal určitých změn, které vyžadují technické normy a nařízení eIDAS. Snažili jsme se, aby změny neměly vliv na případné automatické zpracování certifikátů v systémech našich zákazníků, proto jsou zachovány stávající položky beze změny, jsou přidány nové položky jméno (givenName) a příjmení (surname). Nově je taktéž v certifikátu uvedeno IČO v položce organizationIdentifier ve tvaru NTRCZ-IČO. IČO zůstává i nadále v položce organization ve tvaru, na který jste zvyklí, tzn. [IČO xxxxxxx]. Všechny certifikáty obsahují odkaz na OCSP responder kvůli jejich snazšímu ověření. Kompletní profil certifikátu najdete v certifikační politice.

2. Vydávání kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů

Od 11.11.2016 je dostupný kvalifikovaný prostředek TokenME, který spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis splňuje požadavky eIDAS pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu. Informace o prohlášení produktu TokenME bezpečným prostředkem byly zveřejněny na webových stránkách MV.

3. Kvalifikované systémové certifikáty

S koncem platnosti zákona 227/2000 Sb. bylo vydávání těchto certifikátů ukončeno. Všechny doposud vydané systémové certifikáty zůstanou platné do konce doby jejich platnosti a bude možné je používat pro vytváření el. značek jako doposud.

4. Certifikát pro elektronickou pečeť

Od 3.10.2016 je vydáván nový typ certifikátu - certifikát pro elektronickou pečeť.
Reagujeme tak na nový zákon 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který dle § 19 odst. 2 písm. b umožňuje tyto certifikáty používat pro vytváření zaručených elektronických pečetí, které je možno po přechodnou dobu používat místo uznávaných elektronických pečetí.

O certifikát pro elektronickou pečeť bude možné požádat elektronicky na základě elektronického podpisu založeného na osobním certifikátu PostSignum buď pomocí on-line průvodce nebo el. podepsaného e-mailu.

5. Kvalifikovaná časová razítka

V rámci změn byla dne 1.7.2016 vydána nová politika vydávání časových razítek PostSignum TSA verze 1.0. Dle této politiky jsou poskytována časová razítka od 30.9.2016. Vydaná časová razítka se dle nové politiky nazývají Elektronická časová razítka. Pokud na našich webových stránkách nebo v ostatních dokumentech narazíte na pojmenování Kvalifikovaná časová razítka, bodou tím myšlena Elektronická časová razítka.


© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Mapa Stránek | Call centrum | Zákaznická podpora  |