OblastiTechnické řešení

Požadavky na provoz

Certifikační autorita PostSignum splňuje podmínky kladené na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru:

  • NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
  • zákonem 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
Mimo jiné jsou pokryty požadavky na bezpečnost jak na technologické úrovni, tak v oblasti předpisové základny.

Certifikace systému a komponent

Technické řešení

Certifikační autority PostSignum tvoří následující stromovou strukturu:

Kořenem stromu je autorita PostSignum Root QCA2 (SHA 256), která vydala kvalifikované systémové certifikáty pro podřízené certifikační autority, které již vydávají certifikáty koncovým zákazníkům:

  • PostSignum Qualified CA2 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256
  • PostSignum Qualified CA3 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256 pro TSA
  • PostSignum Public CA2 vydávající komerční certifikáty SHA 256
  • PostSignum Public CA3 vydávající komerční doménové certifikáty SHA 256
Jádro všech certifikačních autorit je založeno na software UniCERT od firmy Verizon. Dále jsou používány specializované aplikace navržené a vyvinuté společností ICZ, a.s.

© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Mapa Stránek | Call centrum | Zákaznická podpora  |