OblastiŽádost o vydání prvotního komerčního certifikátu pomocí
podepsaného mailu

 • Vygenerujte si nové klíče a elektronickou žádost o certifikát (např. pomocí aplikace iSignum).
 • Ve vašem e-mailovem programu vytvořte novou zprávu dle níže uvedeného vzoru.

  • Doplňte informace k vydání komerčního certifikátu (Název organizace, Číslo smlouvy, Jméno osoby, číslo zaměstnance v organizaci, jméno certifikátu CN).
  • Zvolte certifikační politiku, dle které chcete certifikát vydat: osobní / serverový certifikát
  • Zvolte platnost certifikátu: 1 rok / 3 roky
  • Zapište ID vygenerované žádosti
  • Místo textu "???KONTAKT???" zadejte své jméno a telefonní kontakt na vás. Urychlíte tak řešení případných nesrovnalostí.

 • Pokud nemáte ID žádosti, ale máte vygenerovaný soubor s elektronickou žadostí (soubor s příponou REQ), připojte ho k e-mailové zprávě. Nastavte podepsání e-mailu Vaším kvalifikovaným osobním certifikátem PostSignum a e-mail odešlete na adresu podatelna.postsignum@cpost.cz.
 • Z elektronické podatelny PostSignum následně obdržíte informativní zprávu o přijetí Vaší žádosti.
 • Návody k nastavení el. podpisu v nejběžnějších e-mailových klientech.

Pokud nejsou zadány údaje pro vydání požadovaného certifikátu, je nutné požádat o jejich založení. O zavedení údajů pro vydání certifikátu je oprávněná požádat pouze pověřená osoba organizace (Organizace, Státní správa, OSVČ), nebo fyzická osoba (u certifikátů vydávaných pro fyzickou osobu).
Pokud žádáte o certifikát s dobou platnosti 3 roky, je nutné povolit vydávání těchto certifikátů dle postupu na webových stránkách .

Přejít ke generování žádosti o certifikát


Vzor e-mailové žádosti o vydání komerčního certikátu


Žádám o vydání komerčního certifikátu:

Název organizace:
Číslo smlouvy:
Jméno žadatele o certifikát:
Číslo zaměstnance v organizaci:
Jméno certifikátu CN (pouze komerční serverový):
E-mailová adresa:

Vydat podle certifikační politiky: komerční osobní / serverový certifikát

Platnost certifikátu: 1 rok / 3 roky

ID žádosti:

Heslo pro zneplatnění certifikátu: (není povinné, v případě, že bude uvedeno, musí být e-mail šifrovaný, v opačném případě vygeneruje Podatelna PostSignum)

???KONTAKT???

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS